Cornelia VELCESCU

Cornelia Velcescu, Foto credit Flacara Cornelia Velcescu, Foto credit Flacara

Sculptor, pictor de icoane, etnolog. (14.04.1934, Bucureşti – 2019)

Absolventă a Facultăţii de Filozofie şi Pedagogie şi a Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu din Bucureşti, în 1968. Prima expoziţie personală în 1969, la Bucureşti, urmată de alte cinci în România. A participat la mai multe expoziţii de grup în România, Franţa, R.F. Germania, Italia,
Polonia, Cehoslovacia, Grecia, Bulgaria ca şi la Concursul Internaţional de Ceramică de la Faenza. Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România între 1970 şi 1982, membră a Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici de pe lângă UNESCO. A executat un mozaic monumental pentru Consiliul Culturii din România ca şi două ansambluri sculpturale aflate în parcuri bucureştene.

A prezentat mai multe expoziţii intitulate Arta şi ştiinţa în care a reunit imagini de megaliţi, de sanctuare, de inscripţii şi de hărţi din epocile cele mai îndepărtate. Toate aceste imagini sunt conservate într-un album la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti. A părăsit definitiv România în 1982 şi s-a stabilit la Paris.

Operele sale se găsesc în parcuri, muzee şi colecţii particulare din România, Franţa, Anglia, R.F.G., Belgia, Luxemburg, Italia, Israel, Portugalia, Iugoslavia, Costa Rica, Statele Unite, Japonia.

Expoziţii personale:
1969 – Expoziţie în aer liber. Bucureşti.
1970 – Obiceiuri din regiunea Argeş, Muzeul de Istorie, Bucureşti.
1972 – Galeria Simeza, Bucureşti.
1976-1977-1979 – Aria şi ştiinţa, atelierul artistei, Bucureşti.

Sculpturi în aer liber, opere în cadru arhitectural:
Ansamblul sculptural Geneza, 1969, piatră, 3 sculpturi, parc public, Bucureşti.
Ansamblul Eta, 1969, piatră, 3 sculpturi, parc public, Bucureşti.
Mozaic monumental, 1973-1974, sticlă de Murano, Consiliul Culturii, Bucureşti.

Surse bibliografice:
“Artişti români în Occident” , antologie realizată de Ionel JIANU, Gabriela CARP, Ana Maria COVRIG şi Lionel SCANTEYE, apărută sub egida Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Editura Logos, București, 2005