Victor BRAUNER

Victor Brauner, Foto credit Man Ray, circa 1933 Victor Brauner, Foto credit Man Ray, circa 1933

Victor Brauner (15 iunie 1903, Piatra Neamţ – 12 martie 1966, Paris) urmează şcoala primară la Viena, unde familia se stabileşte pentru câţiva ani. După revenirea familiei sale în ţară, în 1914, Brauner îşi continuă studiile la Şcoala Evanghelică din Brăila. Frecventează Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti (1919-1921) şi Academia Liberă de Pictură a lui Horia Igiroşanu.

În 1924, la 26 septembrie, are loc prima sa expoziţie personală, la Bucureşti, la Galeriile „Mozart“. În această perioadă îl întâlneşte pe poetul Ilarie Voronca, cu care va înfiinţa revista „75 HP”, în care Victor Brauner publică manifestul „Pictopoezia” şi un articol „Supra-raţionalismul”.

În perioada 1928-1931 colaborează la revista „Unu”, revistă de avangardă, cu concepţii dadaiste şi suprarealiste, în care publică reproduceri după majoritatea tablourilor şi desenelor sale. În 1930 se stabilește la Paris, unde îl întâlneşte pe Brâncuşi, care-l iniţiază în arta fotografică. Tot în această perioadă se împrieteneşte cu poetul român Benjamin Fondane şi îl întâlneşte pe Yves Tanguy, care-l va introduce mai târziu în cercul suprarealiştilor. În acest an pictează „Autoportretul cu ochiul scos”, temă premonitorie.

În 1933 are loc prima expoziţie personală la Paris, la Gallerie „Pierre“, prezentată de André Breton. Sunt expuse o serie de lucrări în care tema ochiului e mereu prezentă: „Puterea de concentrare a domnului K“ şi „Straniul caz al domnului K“ sunt tablouri pe care André Breton le compară cu piesa „Ubu Roi“ a lui Alfred Jarry, „o imensă satiră caricaturală a burgheziei“.

În 1935 revine în ţară, la Bucureşti. Se încadrează aici în rândurile Partidului Comunist din România pentru scurtă vreme şi fără o înregimentare expresă. La 7 aprilie 1935, are loc vernisajul unei expoziţii personale, în Sala Mozart. Despre aceasta, Saşa Pană, în romanul autobiografic „Născut în 02″ scrie: „7 aprilie 1935… Expoziţie de factură suprearealistă”. Alte aprecieri despre participările lui Brauner la expoziţii suprarealiste: „Acest curent cu toata aparenţa sa de formulă absurdă… este un punct de tranziţie spre arta care vine.” (D. Trost, în „Rampa“ din 14 aprilie 1935).În 1938 se întoarce în Franţa. La 28 august, pierde ochiul stâng într-o dispută violentă care a avut loc între Dominquez şi Esteban Frances: premoniţia s-a adeverit. Carnetele pictorului cu însemnări personale, pe care acesta le-a dat lui Max Pol Fouchet, conţin în parte „cheia” creaţiei sale: „Fiecare tablou pe care-l fac este proiectat din cele mai adânci izvoare ale neliniştei mele…”.