Victor CUPȘA

Victor Cupșa, Foto Muzeul Cărții și Exilului Românesc Victor Cupșa, Foto Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Pictor. (n. 23 .04.1932, Dej)

Refugiat temporar în sudul României, ca urmare a consecințelor antrenate de Diktatul de la Viena (1940), Victor Cupșa avea să se reîntoarcă în orașul natal abia la finalul războiului. Deși a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din Arad, în 1955, Victor Cupșa a abandonat în mod definitiv profesia de medic veterinar, în 1961, pentru a se consacra în mod exclusiv domeniului picturii.

Vernisarea primei expoziții personale de pictură s-a consumat în 1962, în Galeria Magheru, și a fost urmată, în 1965, de prezentarea celei de-a doua expoziții personale în Teatrul Mic din București. În același an a reprezentat România la Bienala Tinerilor Pictori de la Paris. Cu acea ocazie, indiferent de riscuri și urmări, a decis să rămână în Franța, devenind un „refugiat din Europa de Est”. Avea să obțină cetățenia franceză în 1977, primii ani ai exilului fiindu-i punctați de numeroase inițiative artistice și expoziții personale.

Și-a continuat activitatea creatoare până în 2004 când s-a retras la țară, în localitatea Rambuillet, unde și-a organizat și sistematizat o parte importantă din textele scrise de-a lungul timpului sub titlul „Caiete de atelier”. În 2012, „Caietele de atelier” au văzut lumina tiparului la casa de editură numerică „Lettroplis” din Franța. De-a lungul activității sale artistice, Victor Cupșa a propus și vernisat o serie de expoziții personale, colective și de grup în tot vestul Europei.

Expoziții personale:
1962: Galeria Magheru, Bucuresti.
1965: Teatrul Mic, Bucuresti.
1966: Galerie Françoise Besnard(desene) Paris.
1966: Galerie Schöninger  (desene) Mûnchen.
1968: Galerie Zunini, Paris.
1968: „Galerie de Sfinx” Amsterdam.
1968: Galerie Creuse, Paris.
1970: Musée d’art moderne de la Ville de Paris (A.R.C.)
1973: Galerie des Arts, Aix en Provence.
1974: Galerie Mensch, Hamburg.
1975: Galerie des Maîtres Contemporains, Aix en Provence.
1976: Galerie des Maîtres Contemporains, Aix en Provence.
1978: Galerie des peintres européens, Cannes
1978: Galerie „Le Triskèle” Paris.
1978: Galerie des Maîtres Contemporains, Aix en Provence.
1979: Art Nouveau Galerie, Menton.
1979: Galerie „Le Triskèle” Paris.
1980: Galerie Pierre Lescot, Paris.
1980: Galerie des Maîtres Contemporains, Aix en Provence.
1981: Centre d’action culturelle, Annecy.
1981: Galerie „Bourg de Four 19” Geneva.
1982: Galerie „Raphael” Frankfurt.
1982: Galerie „Bourg de Four 19” Geneva.
1984: Galerie „Bourg de Four 19” Geneva.
1986: „Chateau Saite- Barbe”, Fontenay aux Roses.

Expoziții colective și saloane:
Intre 1957 si 1965 la numeroase manifestàri importante din Oradea si Bucuresti.
1965:  A IV-a  Bianalà  a Tinerilor Artisti, Paris.
1966: Galeria Raymonde Cazenave Paris.
1967: Galeria Florence Huston- Brown, Paris.
1968: Salon „Grands et jeunes d’aujourd’hui”, Paris.
1969: Salon „Comparaison”, Paris.
1969: Expozitia „Prix Europe de peinture” Ostende, Belgia.
1969: Salon de la jeune sculpture, Paris.
1969: „Les trois dimensions dans la création plastique contemporaine”, American Center, Paris.
1969: „Terza rassegna internationale d’arte” Acireale, Italia.
1970:  Salon „Grands et jeunes d’aujourd’hui”, Paris
1970: Salon „Comparaison”. Paris.
1970: „Les plastiques et l’art contemporain”, Paris.
1970: „Salon de la jeune sculpture” Paris
1970: „L’art dans la ville”, Fontainebleau.
1970: „L’art sans frontières” Chateau de Tremblay.
1970: „Festival de Montargis”
1970: „Exposition d’art contemporain” Maison de la culture, Orsay.
1971: Salon „Comparaison” Paris
1971: Salon „Grands et jeunes d’aujourd’hui”, Paris.
1971: Salon de la jeune sculpture, Paris.
1971: Exposition „prix Europe de peinture” Ostende, Belgia.
1972: Salon „Comparaison”, Paris.
1972: Salon „Grands et jeunes d’aujourd’hui” Paris.
1973: Group la „Galerie 9” Paris.
1975: Salon „Grands et jeunes d’aujourd’hui” Paris.
1976: Salon „Grands et jeunes d’aujourd’hui” Paris
1977: „Mythologies quotidiennes” (expozitie colectivà, fiecare invitat având dreptul de a prezenta trei lucràri). Musée d’art moderne de la ville de Paris. (A.R.C.)
1982: Invitatie la „Art et mode” Espace Cardin. Paris.
1984: Participare la „Exposition des artistes Fontenaisiens” la Chateau Sainte-Barbe.

Surse bibliografice:
Petru Comarnescu „Contemporanul” august, 1962, Bucuresti.
Paul Constantin, prefatà la catalog, 1962 Bucuresti.
M. Mihàescu (pseudonim al lui Raoul Sorban) Revista „Arta” Bucuresti, 1962.
Denys Chevalier Prefatà la catalogul „Les Meteobjets”(1968) si la catalogul „L’Espace Metaobjectal”(1970). In presà: Les lettres françaises, 7/6/1968 si 29/4/1970.
Paule Gauthier, Les lettres françaises, 17/1/1968.
Claude Roger Marx, Le figaro litteraire, 15-21/1968.
Renée Eckelberry, Internatioal Herald Tribune, 23/1/1968.
François Pluchard, Combat, 15/1/1968.
Jean- Jacques Levêque, „Valeurs actuelles”, janvier 1968; La galerie des arts, mars 1968; La galeris des arts nr 53, mai 1968; Les Nouvelles litteraires, 7/5/1970
Carol Cuttler International Herald Tribune, mai/1968.
Anne Genau, Opus International nr.18.
Serban Cristovici, „Limite” nr.4.
M.C.H. „Le Figaro Magazine” 29/03/1980.
Jean Marie Dunoyer: „Le Monde” 13/14-04-1980.
Revista „L’oeil” 297. (fàrà semnàturà), aprilie, 1980.
Jean Clarence Lambert, Art Press, iunie1980.
Chantal Chabert, „Le progrès”, 10/04/1981.
Jeanine Warnod, „ Le Figaro” aprilie, 1981.
C.R. „Pentru a deranja certitudinile prea bine stabilite: picturile lui Victor Cupsa”. „L’Essor savoyard” 03/04/1981.
André Aug. E. Ballmer. „Obsesia semnificatiei la Victor Cupsa” „Le Dauphiné libéré” 27/09/1981.
OMNI. Publication International Limited New York nr. 6. Reproducerea picturii „Solutie de continuitate I”.
George Carpat Vocke: „In càutarea miracolului, Victor Cupsa” „Contrapunct” nr. 3; martie 1985.
Coperta revistei „l’Oeuf”, colectia „Simboluri” „Oul funambul I.”
Volumul „Inventar al colectiei Muzeului de artà modernà al orasului Paris editat în 2006. Reproducere a „Obiectului pentru un taur de luptà”, 117/100 , achizitie din 1968, împreunà cu un desen.
Michel Random. „Pictorii visului; imaginea, visul si eu. (Romano Parmeggiani, Victor Cupsa, Enrique Martin et Max Boucaille)” Revista „3e millénaire. 16. Decembrie 2010.
Maria Zintz: „Creatia unui artist român stabilit la Paris.” Publicat în „Interfernte intelectuale”. Studia in honorem Aurel Chiriac. Supliment al revistei „Crisia”. Editura „Muzeul Crisurilor” Oradea 2012.
Monografiile si articolele al càror titlu sunt „en gras” (bold) pot fi citite in extenso pe situl pictorului: www.victorcupsa.com